Fara í leit

Trúnaðarmannakerfi Blindrafélagsins

Mikilvægur stuðningur

Aðaltrúnaðarmenn Blindrafélagsins eru þrír, Brynja Arthúrsdóttir sem jafnframt er yfirtrúnaðarmaður, Elín Bjarnadóttir og  Helga Friðriksdóttir sem einnig er trúnaðarmaður foreldra sjónskertra og blindra barna. Allir félagsmenn í Blindrafélaginu hafa sinn trúnaðarmann. Ráðgjafi félagsins deilir jafnt skjólstæðingum til trúnaðarmanna. 

Trúnaðarmannakerfi Blindrafélagsins var sett á laggirnar árið 1998 í kjölfar tillögu nefndar á vegum heilbrigðisráðuneytisins sem lauk störfum í lok árs 1997.

Í lokaáliti nefndarinnar segir: Það er álit nefndarinnar að fela eigi Blindrafélaginu að skipuleggja fræðslu og stuðningskerfi blindra og sjónskertra við þá sem missa sjón og veita félaginu til þess fjárveitingu. Ennfremur að augnlæknum beri að upplýsa þá sem greinast lögblindir um að þeir eigi kost á slíkri ráðgjöf.

Trúnaðarmannakerfið hefur verið í þróun og endurnýjun síðan því var komið á stofn og hafa margir félagsmenn boðið fram starfskrafta sína sem sjálfboðaliðar í þágu blindra og sjónskertra og starfað ötullega að því að veita upplýsingar og andlegan stuðning félögum sínum.  Um áramótin 2013/2014 var ákveðið að þeir örfáu sjálfboðaliðar sem eftir voru myndu hætta. aðaltrúnaðarmennirnir þrír eru fastir starfsmenn Blindrafélagsins í hlutastörfum.

Jafningjastuðningur.

Trúnaðarmenn Blindrafélagsins eru blindir og sjónskertir sem liðsinna öðrum blindum og sjónskertum. Starfið felst í að veita andlegan stuðning þeim sem hafa eða eru að missa sjón  . Enginn er hæfari til að leiðbeina þeim sem hafa misst sjón en sá sem þegar er blindur eða sjónskertur. Blindur eða sjónskertur trúnaðarmaður getur sett sig í spor þess sem aðstoðina sækir. Hann getur verið fyrirmynd um hvernig hægt er að lifa virku og innihaldsríku lífi.

Trúnaðarmaður á að geta veitt almennar upplýsingar um réttindi og þjónustu við blinda og sjónskerta. Hann á að vera vakandi fyrir nýjungum í tæknimálum og á sviði hjálpartækja og endurhæfingar og hvetja til virkrar þátttöku í samfélaginu.

Trúnaður.

Trúnaðarmaður er bundinn þagnarskyldu um allt er hann verður áskynja í starfi sínu og varðar skjólstæðinga hans.

Námskeið og fræðsla.

Yfirtrúnaðarmaður skipuleggur tvo fundi á ári fyrir trúnaðarmenn til að styrkja þá í starfi. Sá sem miðlar af þekkingu sinni og reynslu þarf sjálfur á uppfræðslu að halda. Í apríl er fenginn aðili með uppbyggjandi og fræðandi fyrirlestur sem nýtist trúnaðarmönnum í starfi. Í september hittast trúnaðarmenn á fundi og meta stöðuna, bera saman bækur sínar,  miðla af reynslu sinni og ræða starfið.