Aðgengismál

Áherslur Blindrafélagsins í aðgengismálum eru í aðalatriðum tvíþættar.

Aðgengi að rafrænum upplýsingum og þjónustu, þar sem áhersla er lögð á að auka vitund, umsjónarðaila og framleiðenda vefsíðna og annarra rafrænnar upplýsingnagjafar og þjónustu, fyrir mikilvægi þess að bliint og sjónskert fólk hafi fullan aðgang að rafrænum upplýsingum og þjónustu í gegnum þar til gerðan hjálparbúnað.

Ferilfræðiegt aðgegni þar sem áhersla er lögð á algilda hönnun í manngerðu umhverfi og sjónum jafnframt beint að slysagildrum og hindrunum fyrir blint og sjónskert fólk og launsnum sem auðvelda blindu og sjónskertu fólki að athafna sig á sjálfstæðan máta.