Víðsjá, timarit Blindrafélagsins, er komið út.

Elín ýr ásamt Lubba á forsíðu

Ný Víðsjá er komin út með nóg af skemmtilegu efni.

Elín Ýr segir frá sögu sinni, baráttu sinni fyrir ferðaþjónustu í Hafnarfjarðarbæ og fleira.

Við skoðum þær aðgengislausnir sem Blindrafélagið býður upp á í stafrænum ásamt hliðrænum heimum. Einnig lítum við á aðrar lausnir sem gætu gagnast okkar fólki

Við kynnumst markbolta sem er ein af fáu íþróttum sem voru hannaðar sérstaklega fyrir blinda og sjónskerta.

Hægt er að hlusta á blaðið í Vefvarpinu og hér.

Blaðið á pdf sniði er hér.

Viðsjá skipar lykilhlutverk í fjáröflun Blindrafélagsins en félagið þarf að afla 90% af tekjum sínum með eigin fjáröflun til að standa undir nauðsynlegri starfsemi og þjónustu. Víðsjá kemur út tvisvar á ári, í febrúar og ágúst. Upplag blaðsins er um 12.000 eintök. Því er dreift til félagsmanna, styrktarfélaga, bakhjarla og annarra velunnara félagsins sem stutt hafa félagið á síðastliðnum árum. Auk þess er blaðið sent til ýmissa félaga, fyrirtækja og opinberra aðila með áherslu á þá sem tengjast heilbrigðisþjónustu.
Samkvæmt könnunum Capacent, sem gerðar voru fyrir Blindrafélagið, þá sögðust 74% aðspurðra hafa lesið eða flett blaðinu, það þýðir að um 15 þúsund manns skoðuðu blaðið. Af þeim sem voru 82% ánægðir með efnistök blaðsins sem sýnir að ritstjórnarstefna blaðsins höfðar vel til markhópsins. 
Tilgangur Víðsjár er að stuðla að sem viðtækustum skilningi og stuðningi, meðal félagsmanna og almennings á: 
Lífsgæðum og mannréttindum blinds og sjónskerts fólks á Íslandi.  
Nýjustu rannsóknum og meðferðartilraunum á sviði augnlækninga. 
Verkefnum á vettvangi Blindrafélagsins eða sem eru studd af því.

https://www.blind.is/is/utgafa-fraedsla/vidsja/vidsja-12-arg-1-tbl-2020