Hljóðupptaka aðalfundar Blindrafélagsins 12. maí 2018.

Aðalfundur Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi
haldinn 12. maí 2018 að Hamrahlíð 17 frá kl. 13:00 - 17:00

Efnisyfirlit og dagskrá fundarins:

01. Formaður félagsins setur fund.

02. Kynning viðstaddra.

03. Kosning fundarstjóra og fundarritara.

04. Fundargerð síðasta aðalfundar borin upp til samþykktar.

05. Inntaka nýrra félaga.

06. Látinna aðalfélaga minnst.

07. Skýrslur lagðar fram:

07a.) Formaður flytur skýrslu stjórnar.

07b.) Umræður um skýrslur.

08. Ársreikningar félagsins fyrir árið 2017 lagðir fram:

08a.) Löggiltur endurskoðandi Blindrafélagsins kynnir efnahags og rekstrarreikninga félagsins.

08b.) Umræður um ársreikningana.

08c.) Ársreikningar bornir upp til samþykktar.

08d.) Kynning nýrra þáttakanda.

09. Kosning formanns og tveggja aðalmenna og varamanna í stjórn félagsins til tveggja ára.

10. Ákveðið árstillag félagsmanna fyrir næsta almanaksár og gjalddagi þess.

11 Kosning þriggja einstaklinga í kjörnefnd og einn til vara.

12. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga og jafn margra varamanna til tveggja ára.

13. Aðalfundur ákveði laun stjórnarmanna.

14. Önnur mál.

14a.) Kynning þriggja ályktunartillagna frá stjórn Blindrafélagsins.

14b.) Umræður og afgreiðsla þriggja ályktunartillagna frá stjórn Blindrafélagsins.

14c.) Úrslit kosninga.

14d.) Önnur mál, aðrar umræður.

15. Fundarslit.